ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU

 

 

Član 4

Prihodi, primici i financiranja

Rashodi – opća

Rashodi – posebna