Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici, održanoj 29.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

 

 

I

 

 

MIRSADA JAHIĆ, pomoćnik sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, razrješava se sa dužnosti Koordinatora za reformu javne uprave ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na koju je imenovana Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. V broj 79/2008 od 06.02.2008. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/08), zbog sticanja zakonom propisanih uslova za penziju.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1400/2018

29. novembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.