Na temelju članka 8. stavak (1) Uredbe o Federalnom stožeru civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06 i 63/11), na prijedlog direktora Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 160. sjednici, održanoj 25.10.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENAMA RJEŠENJA O POSTAVLJENJU

ZAPOVJEDNIKA, NAČELNIKA I ČLANOVA FEDERALNOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

 

 

1.     U Rješenju o postavljenju zapovjednika, načelnika i članova Federalnog stožera civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/11, 80/13, 99/13, 44/14, 46/14, 58/15 i 70/16) u točki 3. ppdtočka d. riječi: "ADNAN EFENDIĆ, tajnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja" zamjenjuju se riječima "LJUBA TADIĆ, pomoćnik ministra iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja".

u točki 3. podtočka j. riječi: "DIJANA BUKOVAC, tajnik Federalnog ministarstva trgovine, za oblast trgovine" zamjenjuju se riječima: "DIJANA ČAMPARA, pomoćnik ministra iz Federalnog ministarstva trgovine". u točki 3. podtočka q. riječi "SULEJMAN ALJOVIĆ, iz Federalne uprave civilne zaštite" zamjenjuju se riječima: "MIRA LAZIĆ, iz Federalne uprave civilne zaštite" i u   točki 3. podtočka r. riječi "SAMIR DŽIHIĆ, iz Federalne uprave civilne zaštite" zamjenjuju se riječima: "DALILA EFENDIC, iz Federalne uprave civilne zaštite".

2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1331/2018

25. listopada 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.