Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici, održanoj 05.07.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O OSNIVANJU

POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE I KOORDINACIJU

IZVRŠAVANJA OBVEZA FEDERALNIH ORGANA

KOJE SE ODNOSE NA EUROPSKE INTEGRACIJE

 

 

I

 

 

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za praćenje i koordinaciju izvršavanja obveza federalnih organa uprave koji se odnose na europske integracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/16), prestaje da važi.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 887/2018

05. srpnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.