Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici, održanoj 05.07.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O OSNIVANJU

KOMISIJE ZA PRAĆENJE I KOORDINACIJU IZVRŠAVANJA OBAVEZA FEDERALNIH ORGANA KOJE SE ODNOSE NA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

 

I

 

 

Rješenje o osnivanju Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa uprave koji se odnose na evropske integracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/16), prestaje da važi.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama. Federacije BiH".

 

 

V broj 887/2018

05. jula 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.