Na osnovu članka 19. stavak (3) Zakona d Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 80. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 147. sjednici, održanoj 14.06.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIJEDLOGU PREDSTAVNIKA VLADE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U ODBORU ZA

PRAĆENJE PROVEDBE I IZVJEŠĆIVANJE PO

ISTANBULSKOJ KONVENCIJI I FEMICIDU U

BOSNI I HERCEGOVINI

 

 

I

 

 

Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Odboru za praćenje provedbe i izvješćivanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u Bosni i Hercegovini predlaže se:

l.     Zlatan Hrnčić

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 787/2018

14. lipnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.