Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i točke III stavak (2) Odluke o postupanju s nakitom od plemenitih metala oduzetog od Strane Porezne uprave Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 07.06.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PREGLED, PROCJENU I PRODAJU ODUZETOG NAKITA OD PLEMENITOG METALA OD STRANE POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Za članove Povjerenstva za pregled, procjenu i prodaju oduzetog nakita od plemenitog metala od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenuje navedene državne službenike, i to:

- Behudin Mašović, predsjednik

- Marina Živadinović, član i

- Irma Borovac, član.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 759/2018

07. lipnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.