Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i utvrđenog Mišljenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 1772/2017 od 21.12.2017. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. žurnoj sjednici, održanoj 05.04.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE SKUPINE

ZA IZRADU STRATEGIJE SURADNJE SA

ISELJENIŠTVOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Formira se Interresorna radna skupina za izradu Strategije suradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:

1.     Sead Kopić, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, predsjednik;

2.      Sead Lisak, Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član;

3.      Hidajet Halilović, Federalno ministarstvo pravde, član;

4.      Tihomir Ćurak, Federalno ministarstvo finansija/ Federalno ministarstvo financija, član;

5.      Eldara Šoše, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član;

6.      Zdravko Ćerović, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, član;

7.      Munevera Bećirović, Federalno ministarstvo kulture i sporta, član;

8.      Alden Kajtaz, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, član;

9.      Bisera Hotić, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, član.

 

 

II

 

 

Zadatak Interresorne radne skupine iz točke I ovog rješenja je da na temelju suglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za tzv. "modularni pristup izradi nacrta Strategije suradnje sa iseljeništvom" u odnosu na strateške ciljeve utvrđene dokumentom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine "Politika o suradnji sa iseljeništvom" pristupi izradi nacrta Strategije suradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 616/2018

05. travnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.