Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06) i utvrđenog Mišljenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V br. 1772/2017 od 21.12.2017. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. hitnoj sjednici, održanoj 05.04.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA

IZRADU STRATEGIJE SARADNJE SA ISELJENIŠTVOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Formira se Interresoma radna grupa za izradu Strategije saradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:

1.     Sead Kopić, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, predsjednik;

2.     Sead Lisak, Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član;

3.     Hidajet Halilović, Federalno ministarstvo pravde, član;

4.     Tihomir Ćurak, Federalno ministarstvo finansija/ Federalno ministarstvo financija, član;

5.     Eldara Šoše, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član;

6.     Zdravko Ćerović, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, član;

7.     Munevera Bećirović, Federalno ministarstvo kulture i sporta, član;

8.     Alden Kajtaz, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, član;

9.     Bisera Hotić, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, član.

 

 

II

 

 

Zadatak Interresorne radne grupe iz tačke I ovog rješenja je da na osnovu saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za tzv. "modularni pristup izradi nacrta Strategije saradnje sa iseljeništvom" u odnosu na strateške ciljeve utvrđene dokumentom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine "Politika o saradnji sa iseljeništvom" pristupi izradi nacrta Strategije saradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 616/2018

05. aprila 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.