Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 2. stavak (2) Odluke o načinu formiranja mješovitih komiteta/povjerenstava za praćenje provedbe Sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj suradnji, Sporazuma o slobodnoj trgovini i Sporazuma o preferencijalnoj trgovini s drugim državama ("Službeni glasnik BiH", broj 105/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 120. sjednici, održanoj 21.09.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
ZAJEDNIČKO EKONOMSKO POVJERENSTVO
IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE TURSKE

 

I

 

Aner Begić, imenuje se za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničkom ekonomskom povjerenstvu između Bosne i Hercegovine i Republike Turske.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1255/2017
21. rujna 2017.godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.