Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 120. sjednici, održanoj 21.09.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA (UO) PROJEKTA RAZVOJA
RURALNOG POSLOVANJA (RBDP: IFAD LO-I-859-BA) I
PROJEKTA RAZVOJA KONKURENTNOSTI U
RURALNIM PODRUČJIMA (RCDP: IFA0-LO-2000001440)

 

I

 

U Upravni odbor (UO) Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP: IFAD Lo-I-859-BA) i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP:   IFAD-Lo-2000001440) imenuju se:
1.     Nijaz Brković - predsjednik,
2.     Ervin Bibanović - član,
3.     Jelena Znahor - član,
4.     Hasan Ganibegović - član,
5.     Saida Kastrat - član.

 

II

 

Stavlja se van snage Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poduzetništva (REEP: IFAD Lo 697 BA) i Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu (RLDP: IFAD Lo 772 BA), V broj: 494/2011 od 07.06.2011. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/11).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1248/2017
21. septembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.