Na osnovu članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, S/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 86. sjednici, održanoj 13.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMlRANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINIRANJE
AKTIVNOSTI NA POBOLJŠANJU INDIKATORA
KONKURENTNOSTI I POSLOVNOG OKRUŽENJA U
FEDERACIJI BiH

 

I

 

Za članove Radne grupe za koordiniranje aktivnosti na poboljšanju indikatora konkurentnosti i poslovnog okruženja u Federaciji BiH, imenuju se:
I.     Denis Vasić, Federalni zavod za programiranje razvoja, koordinator,
2.     Zdravko  Čerović,  Federalno  ministarstvo  razvoja, poduzetništva i obrta, član,
3.     Zlatan Bilanović, Federalno  ministarstvo energije, industrije i rudarstva, član,
4.     Monika Mijić, Federalno ministarstvo pravde, član,
5.     Adis Fajić, Federalni SBA koordinator, član,
6.     Aida Soko, Kabinet Premijera Federacije BiH, član.

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz točke I ovog rješenja je da koordinira aktivnosti na poboljšanju indikatora konkurentnosti i poslovnog okruženja u Federaciji BiH, uključujući, ali se ne ograničavajući na: Izvještaj o lakoći poslovanja, Izvještaj o konkurentnosti i OECD izvještaje.
Radna grupa ima za zadatak da vodi proces koordinacije između ministarstava u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radnih grupa koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine formirala, a koje u opisu zadataka imaju poboljšanje indikatora konkurentnosti i poslovnog okruženja.
Radna grupa je dužna pripremiti akcione planove za poboljšanje indikatora, što podrazumijeva pripreme informacija za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o statusu aktivnosti, osiguranje učešća svih relevantnih institucija u procesu reforme, predlaganje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine inicijative za izmjene propisa neophodnih za poboljšanje konkurentnosti i unaprjeđenje poslovnog okruženja.

 

III

 

Rok za obavljanje poslova i zadataka radne grupe je 30.09.2018. godine.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 29/2017
13. siječnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.