Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 91. sjednici, održanoj 16.02.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
SAVJETODAVNO VIJEĆE INICIJATIVE
"PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST"

 

I

 

Za predstavnike Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno vijeće inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast", imenuju se:
1.     Tihomir Ćurak - pomoćnik federalne ministrice finansija/financija i
2.     Emir Kremić - direktor Federalnog zavoda za statistiku.

 

II

 

Za zamjenike predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno vijeće inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast", imenuju se:
1.     Ezher Kubat - šef Odsjeka u Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija i
2.     Enis Filipović - stručni saradnik u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 242/2017
16. februara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.