Na temelju članka 10 b. stavak (1) Zakona o stranim ulaganjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/01, 50/03 i 77/15), a u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici, održanoj 27.01.2017. godine i na 89. sjednici, održanoj 03.02.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU SAVJETA ZA STRANE INVESTITORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Savjet za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:
1.     Zlatan Vujanović, federalni ministar trgovine, predsjednik,
2.     Amir Zukić, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, član,
3.     Josip Martić, federalni ministar prostornog uređenja, član.
4.     Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma, član,
5.     Goran Miraščić, savjetnik Premijera Federacije BiH, član,
6.     Mira Bradara, pomoćnica federalne ministrice financija, član,
7.     Nijaz Brković, pomoćnik federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član,
8.     Marinko Bošnjak, pomoćnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, član,
9.     Mia Glamuzina, savjetnica federalnog ministra prometa i komunikacija, član,
10.   Muharem Šabić, ministar gospodarstva u Vladi Kantona Sarajevo, član,
11.   Ilfad Medić, ministar gospodarstva u Vladi Unsko-sanskog kantona, član,
12.   Srđan Mićanović, ministar industrije, energetike i rudarstva u Vladi Tuzlanskog kantona, član,
13.   Sedžad Milanović, ministar gospodarstva u Vladi Srednjobosanskog kantona, član,
14.   Željko Laketić, ministar gospodarstva u Vladi Hercegovačko-neretvanske županije, član,
15.   Hinizo Smajić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, član,
16.   Meho Mašala, ministar gospodarstva u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona, član,
17.   Darko Kasap, ministar gospodarstva i prostornog uređenja u Vladi Županije Posavske, član,
18.   Dario Sesar, ministar gospodarstva u Vladi Zapadnohercegovačke županije, član,
19.   Aleksandar Štrbac, ministar gospodarstva u Vladi Kantona 10, član,
20.   Branimir Muidža, predsjednik Vijeća stranih investitora BiH, član,
21.   Hamdo Ejubović, načelnik Općine Hadžići, ispred Saveza općina i gradova Federacije BiH, član,
22.   Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Gospodarske ko­more Federacije BiH, član.

 

II

 

Članovi Savjeta imenuju se na period od dvije godine. Za učestvovanje u radu Savjeta članovi Savjeta neće primati naknadu.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 163/2017
03. veljače 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.