Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici, održanoj 18.08.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O SLUŽBENOM ODIJELU FEDERALNIH INSPEKTORA U FEDERALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

Članak 1.
(Predmet)

 

Ovom uredbom propisuje se nošenje službenih odijela od strane federalnih inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: federalni inspektori), osnovne kara­kteristike i način korištenja, rokovi trajanja pojedinih dijelova odijela, prava i obveze federalnih inspektora u svezi službenih odijela, te vođenje evidencije o službenim odijelima.

 

Članak 2.
(Obveza nošenja službenog odijela)

 

Službeno odijelo obvezni su nositi federalni inspektori sa mjestom rada na graničnim prijelazima i mjestima carinjenja koji obavljaju poslove kontrole   zdravstvenog stanja osoba i ispravnosti roba i predmeta u prekograničnom prometu.

 

Članak 3.
(Vrsta službenog odijela)

 

Vrste službenog odijela su zimsko odijelo i ljetno odijelo.

 

Članak 4.
(Vremenski okvir za nošenje zimskog/ljetnog službenog odijela)

 

(1)    Zimsko odijelo u pravilu se nosi od 15. listopada do 14. travnja naredne godine, a ljetno odijelo u pravilu od 15. travnja do 14. listopada iste godine.
(2)    U slučaju značajnijeg odstupanja od uobičajenih vremen­skih prilika u razdobljima određenim stavkom (1) ovog članka, federalni inspektor može nositi službeno odijelo pri­kladno trenutnim vremenskim prilikama i mimo navedenih vremenskih razdoblja.
(3)    Kišni mantil se nosi u ovisnosti kada to vremenske prilike nalažu.

 

Članak 5.
(Dijelovi službenog odijela)

 

(1)    Dijelovi zimskog službenog odijela za muškarce su: vjetrovka sa kapuljačom i uloškom na skidanje, beretka, sako, hlače, džemper, košulja dugih rukava, kravata, kišni mantil sa kapuljačom, kaiš i duboke cipele.
(2)    Dijelovi zimskog službenog odijela za žene su: vjetrovka sa kapuljačom i utoškom na skidanje, beretka, sako, hlače, suknja, džemper, košulja dugog rukava, kravata, kišni mantil sa kapuljačom, kaiš i duboke cipele.
(3)    Dijelovi ljetnog službenog odijela za muškarce su: kapa sa šiltom, bluzon, hlače, košulja kratkog rukava, kravata te plitke cipele.
(4)    Dijelovi ljetnog službenog odijela za žene su: kapa sa šiltom, sako, hlače, suknja, košulja, kravata te cipele.

 

Članak 6.
(Boja službenog odijela)

 

Osnovna boja službenog odijela: vjetrovke sa kapuljačom, sakoa, bluzona, hlača, suknje, džempera, mantila, kravate, kape sa šiltom i beretke je tamnoplava, košulja je svijetlo plave boje, obuća i kaiš su crne boje.

 

Članak 7.
(Sirovinski sastav službenog odijela i njegovih dopunskih dijelova)

 

Sirovinski sastav pojedinih dijelova službenog odijela je sljedeći:
a)     Vjetrovka - sastav tkanine poliester 100%, težina tkanine 170 gr/m2 (+/-3%), uložak obostrano štepana postava 100% poliester, tkanje atlas saten, težina 110 gr/m2, ispuna filer insolation 100 gr/m2, ukupna težina 320 gr/m2.
b)     Zimsko odijelo (sako, hlače, suknja) - sastava tkanine vuna 45%, poliester 55% (+/-3%), težina tkanine 240-250 gr/m2 (+/-3%), izrada tkanine keper prepletaj, obrada tkanine teflonizirana.
c)     Ljetno odijelo (sako, bluzon, hlače, suknja) - sastava tkanine vuna 45%, poliester 55% (+/-3%), težina tkanine 200-210 gr/m (+/-3%), izrada tkanine keper prepletaj.
d)     Košulja (dugi i kratki rukav) - sastav tkanine pamuk 80%, poliester 20%, težina tkanine 120-130 gr/m2 (+/-3%), izrada tkanine platno.
e)     Džemper - sastav prediva 80% pamuk, 20% poliamid (+/-5%).
f)     Beretka - vuna 100%, unutrašnji dio svilena tkanina plave boje.
g)     Kravata - saten svila 100%.
h)     Kapa sa šiltom - pamuk 100%.
i)      Obuća - prirodna koža, đon guma.
j)      Kaiš - prirodna koža.
k)     Rajsfešlus - plastični.

 

Članak 8.
(Kroj službenog odijela)

 

(1)    Vjetrovka sa kapuljačom i vatiranim uloškom (muška i ženska) je istog ravnog kroja, sa jednorednim kopčanjem do vrata sa plastičnim zatvaračem skrivenom lajsnom koja se kopča metalnim drikerima. Na gornjem dijelu vjetrovke su dva usječena džepa sa patnama, a na donjem dijelu dva našivena džepa sa po dvije faltnice i patnama koje se kopčaju metalnim drikerom, u struku proštepan tunel sa učkurom za regulaciju širine struka, varirani uložak paspuliran, kopča se na rajsfešlus, mogućnost skidanja uloška i nošenje vjetrovke bez uloška, na lijevom rukavu oznaka u obliku značke federalnog inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a na desnom natpis: "FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERAL­NA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE SARAJE­VO".
(2)    Muški sako je klasičnog kroja sa jednorednim kopčanjem na dva dugmeta, dva usječena džepa sa patnama 16 dž 5,5 mm, na lijevoj strani usječen kosi džep lajsna 10,5 dž 2,5 mm, šlic pozadi. Na lijevom rukavu je oznaka u obliku značke federalnog inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a na desnom natpis: "FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE SARAJEVO". Dugmad su metalna. Sako je postavljen taft postavom.
(3)    Bluzon je ravnog kroja s lajsnom na donjoj dužini, kopča se djeljivim patent zatvaračem (skriveno kopčanje) i lajsnom sa metalnim drikerima, na prednjici dva usječena džepa sa patnama i dvije kose džep-lajsne, na lijevom rukavu oznaka u obliku značke federalnog inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a na desnom natpis: "FEDE­RACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE SARAJEVO".
(4)    Hlače muške (zimske i ljetne) klasičnog su kroja, na prednjici dva kosa džepa, jedan ravni džep otpozadi, u bočne šavove ušiveni zlatnožuti ispust, bez manžema.
(5)    Ženski sako (zimski) je jednorednog kopčanja sa naglašenim strukom, dva usječena džepa sa patnama, na lijevoj prednjici džep-lajsna 10 dž 2,5 mm, na lijevom rukavu oznaka u obliku značke federalnog inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a na desnom natpis: "FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, FE­DERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE SARAJEVO". Dugmad su metalna. Sako je postavljen taft nodstavom.
(6)    Ženski sako (ljetni) je jednorednog kopčanja na tri dugmeta, naglašen struk, dva usječena džepa sa patnama 16 dž 6 mm koji se kopčaju na dugme na prsima dvije patne 12 dž 5 mm, na lijevom rukavu oznaka u obliku značke federalnog inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a na desnom natpis: "FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOV­INE, FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE SARAJEVO". Dugmad su metalna. Sako je postavljen taft podstavom.
(7)    Hlače ženske (zimske - ljetne) imaju dva kosa džepa, u pojasu po jednu falticu na sredini prednjice, na pojasu gajtice za kaiš, u bočne šavove ušiven zlatnožuti ispust, bez manžema.
(8)    Suknja, zimska i ljetna su klasičnog kroja, šlic falta odzada, dužina do koljena.
(9)    Kišni mantil sa kapuljačom (muški i ženski) je istog ravno kimono kroja, girtle sa šnalom, dva našivena džepa sa patnama, kopčanje na djeljivi patent zatvarač do okovratnika /skriveno/ i ukrasna lajsna, kopčanje na metalne drikere, ravni okovratnik je modeliran da se kapuljača složi u okovratnik, na lijevom rukavu oznaka u obliku značke federalnog inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a na desnom natpis: "FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE SARAJEVO".
(10) Košulja dugi rukav (muška-ženska) je istog klasičnog kroja sa dva našivena džepa sa patnama, na lijevom rukavu oznaka u obliku značke federalnog inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a na desnom natpis: "FE­DERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE SARAJEVO".
(11) Košulja kratki rukav (muška-ženska) je klasičnog kroja, sa našivenim džepovima sa patnama, na lijevom rukavu oznaka u obliku značke federalnog inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a na desnom natpis: "FE­DERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE SARAJEVO".
(12) Kravata za muškarce i žene, klasičnog je kroja, širine 7 do 8 cm, podešena za zakopčavanje gumicom.
(13) Džemper (muški-ženski) je dugih rukava, klasičnog je kroja, sa "V" izrezom, oznaka u obliku značke federalnog inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a na desnom natpis: "FEDERACIJA BOSNE I HERCE­GOVINE, FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE SARAJEVO".
(14) Kaiš pantalona (muške/ženske) je dužine 1050-1200 mm, debljine 2,5 mm i širine 33 mm, a zakopčava se kopčom širine 40,5 mm i dužine 70 mm izrađenom od matiranog lima,
(15) Beretka je na unutrašnjem dijelu postavljena svilenom tkaninom plave boje.
(16) Kapa sa šiltom je uobičajenog kroja s blago povijenim tjemenom koje je opšiveno ispuskom plave boje (pasica). Šilt je izrađen od celuloidnog ili sličnog materijala crne boje čiji je rub opšiven trakom. S unutrašnje strane podstavljen je podstavom plave boje, a na prednjoj strani kape je oznaka u obliku značke federalnog inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.
(17) Navlaka za odijela je klasičnog izgleda i veličine.

 

Članak 9.
(Oznake na službenom odijelu)

 

Na službenom odijelu se na vidnom mjestu ističe značka federalnog inspektora, koja se može nositi na jakni ili košulji na prednjoj lijevoj strani u visini grudi ili u omotu sa službenom legitimacijom na vrpci oko vrata.

 

Članak 10.
(Vrijeme nošenja službenog odijela)

 

(1)   Federalni inspektor iz članka 2. ove uredbe ima pravo i dužnost nositi službeno odijelo samo u vrijeme obavljanja službenih poslova i radnih zadataka.
(2)    Službeno odijelo ne smije se nositi izvan radnog vremena, izuzev pri dolasku, odnosno odlasku sa posla.

 

Članak 11.
(Način korištenja službenog odijela)

 

(1)    Službeno odijelo mora biti čisto i uredno, te se nositi na način propisan ovom uredbom.
(2)    Službeno odijelo se ne može otuđiti, niti se na istom mogu vršiti izmjene u kroju, boji i oznakama protivno odredbama ove uredbe.
(3)    Federalni inspektor je dužan primljeno službeno odijelo, njegove sastavne i dopunske dijelove, održavati u urednom i ispravnom stanju dok traje propisano vrijeme njegovog trajanja.
(4)    Federalna inspektorica sa radnim mjestom na graničnom prijelazu ili mjestu carinjenja kada je u vidnom stanju trudnoće, u pravilu nakon navršena tri mjeseca trudnoće, ne nosi službeno odijelo.

 

Članak 12.
(Količina zaduženja i rok trajanja dijelova službenog odijela)

 

Količina zaduženja i rok trajanja pojedinih dijelova službenog odijela je:
a)     Vjetrovka sa kapuljačom, l komad, 3 godine;
b)     Hlače muške (zimske i ljetne), 2 komada, 2 godine;
c)     Hlače ženske (zimske i ljetne), 2 komada, 2 godine;
d)     Muški sako (zimski), l komad, 2 godine;
e)     Ženski sako (zimski i ljetni), l komad, 2 godine;
f)      Bluzon, l komad, 3 godine;
g)     Suknja, l komad, 2 godine;
h)     Kišni mantil, l komad, 5 godina;
i)      Košulja (dugi rukav), 3 komada, 2 godine;
j)      Košulja (kratki rukav), 3 komada, 2 godine;
k)     Kravata, 2 komada, 2 godine;
l)      Džemper, l komad, 2 godine;
m)    Cipele, l par, 2 godine;
n)     Duboke cipele, l par, 2 godine;
o)     Kaiš za pantalone, l komad, 3 godine;
p)     Čarape, 3 para, l godina;
q)     Čarape hulahop, 3 para, l godina;
r)      Beretka, l komad, 2 godine;
s)     Kapa sa šiltom, l komad, 2 godine;
t)      Navlaka za odijelo, 2 komada, 5 godina.

 

Članak 13.
(Zamjena oštećenih dijelova službenog odijela)

 

(1)    Zamjena pojedinih dijelova službenog odijela vrši se po isteku roka trajanja propisanog ovom uredbom.
(2)    Oštećeni dijelovi službenog odijela, kao i oštećeni sastavni i dopunski dijelovi, zamijenit će se prije isteka propisanog vremena njegovog trajanja, ako je do oštećenja došlo iz opravdanih razloga koji se nije mogao izbjeći, odnosno ukoliko je isti nastao u vršenju ili povodom vršenja radnih dužnosti.
(3)    Ako je službeno odijelo oštećeno usljed namjere ili nepažnje federalnog inspektora, isti snosi troškove nabave novog službenog odijela uz obvezu vraćanja oštećenog.

 

Članak 14.
(Obveza vraćanja službenog odijela)

 

U slučaju da federalnom inspektoru prestane radni odnos prije isteka roka trajanja službenog odijela, ili da bude raspoređen na drugo radno mjesto za koje nije propisana obveza nošenja službenog odijela, isti je dužan vratiti službeno odijelo.

 

Članak 15.
(Evidencija o službenom odijelu)

 

(1)    Federalna uprava za inspekcijske poslove vodi evidenciju o izdavanju, uporabi i rokovima trajanja službenog odijela.
(2)    Evidencija iz prethodnog stavka sastoji se od kartona zaduženja i registrakartona zaduženja.
(3)    Karton zaduženja formira se pojedinačno za svakog federalnog inspektora/icu prigodom izdavanja službenog odijela.

 

Članak 16.
(Stupanje na snagu i objava)

 

Ova uredba stupa na snagu danom objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".'

 

V broj 1604/2016
18. kolovoza 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.