Na osnovu člana 89. stav (1), a u vezi s članom 88. stav (1) tačka 1. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/10, 16/10-isp i 66/13), standarda BAS ISO 3833:2003 i Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 39. sjednici, održanoj 02.02.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA JAVNE CESTE
KOJA SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I
PRIKLJUČNIH VOZILA

 

Član l.
(Predmet uredbe)

 

Ovom uredbom određuje se visina godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: naknada).

 

Član 2.
(Obračun naknade)

 

(1)    Godišnja naknada izračunava se prema izrazu GN = ONxK, u kojem je:
GN - iznos godišnje naknade u konvertibilnim markama KM,
ON - osnovna naknada,
K - korektivni koeficijent.
(2)    Osnovna naknada ON iznosi 30,00 KM.

 

Član 3.
(Korektivni koeficijenti)

 

Korektivni koeficijent K, ovisno o kategoriji vozila, iznosi:

Red. br.

Vrste vozila

Kriterij za izračun naknade

Osnovna naknada ON 30,00 KM

Korektivni koeficijent K

1.

MOPED (L1, L2, L6)

 

 

1,20

2.

MOTOCIKL (L3,
L4, L5, L7)

 

 

1,60

3.

OSOBNI AUTOMOBIL (Ml)

V < 1001 cm3

 

1,60

 

 

V=1001-1600cm3

 

2,00

 

 

V =1601 -2000 cm3

 

2,50

 

 

V = 2001 -2500 cm3

 

4r67

 

 

V > 2500 cm3

 

7,00

4.

AUTOBUS (M2, M3)

dvije osovine - Najveća dopuštena masa (NDM)

 

 

 

 

NDM <= 5000 kg

 

3,75

 

 

NDM-5001 kg -6000 kg

 

4,52

 

 

NDM = 6001 kg -7000 kg

 

4,49

 

 

NDM = 7001 kg-8000kg

 

4,89

 

 

NDM = 8001 kg - 9000 kg

 

6,18

 

 

NDM =9001 kg -10000 kg

 

7.05

 

 

NDM =10001 kg -11000 kg

 

7,19

 

 

NDM =11001 kg -12000 kg

 

8,62

 

 

NDM = 12001 kg- 13000 kg

 

8,78

 

 

NDM =13001 kg -14000 kg

 

9,13

 

 

NDM -14001 kg -15000 kg

 

9,98

 

 

NDM = 15001 kg -16000 kg

 

10,09

 

 

NDM =16001 kg- 17000 kg

 

10,19

 

 

NDM = 17001 kg- 18000 kg

 

10,45

 

 

NDM > 18000 kg

 

10,87

 

 

tri osovine

 

 

 

 

NDM <= 5000 kg

 

3,75

 

 

NDM = 5001 kg - 6000 kg

 

4,49

 

 

NDM = 6001 kg -7000 kg

 

4,52

 

 

NDM =7001 kg -8000 kg

 

4,89

 

 

NDM = 8001 kg -9000 kg

 

6,18

 

 

NDM = 9001 kg- 10000 kg

 

7,05

 

 

NDM = 10001 kg-11000kg

 

7,19

 

 

NDM =11001 kg- 12000 kg

 

8,62

 

 

NDM =12001 kg- 13000 kg

 

8,78

 

 

NDM = 13001 kg- 14000 kg

 

9,13

 

 

NDM =14001 kg- 15000 kg

 

9,98

 

 

NDM = 15000-kg-16000kg

 

10,09

 

 

NDM = 16001 kg -17000 kg

 

10,19

 

 

NDM =17001 kg-18000 kg

 

10,45

 

 

NDM = 18001 kg-19000 kg

 

10,87

 

 

NDM = 19001 kg -20000 kg

 

12,90

 

 

NDM = 20001 kg - 21000 kg

 

11,42

 

 

NDM = 21001 kg - 22000 kg

 

12,11

 

 

NDM = 22001 kg - 23000 kg

 

12,60

 

 

NDM = 23001 kg - 24000 kg

 

13,25

 

 

NDM = 24001 kg -25000 kg

 

13,47

 

 

NDM = 25001 kg - 26000 kg

 

13,89

 

 

NDM > 26000 kg

 

16,70

 

 

četiri osovine

 

 

 

 

NDM<-5000kg

 

3,75

 

 

NDM = 5001 kg -6000 kg

 

4,49

 

 

NDM =6001 kg -7000 kg

 

4,52

 

 

NDM =7001 kg -8000 kg

 

4,89

 

 

NDM = 8001 kg -9000 kg

 

6,18

 

 

NDM = 9001kg- 10000 kg

 

7,05

 

 

NDM =10001 kg- 11000 kg

 

7,19

 

 

NDM =11001 kg- 12000 kg

 

8,62

 

 

NDM = 12001kg-13000kg

 

8,78

 

 

NDM = 13001kg-14000kg

 

9,13

 

 

NDM = 14001 kg -15000 kg

 

9,98

 

 

NDM = 15001 kg -16000 kg

 

10,09

 

 

NDM =16001 kg -17000 kg

 

10,19

 

 

NDM= 17001 kg- 18000 kg

 

10,45

 

 

NDM= 18001 kg- 19000 kg

 

10,87

 

 

MDM= 19001 kg -20000 kg

 

11,15

 

 

NDM = 20001kg-21000kg

 

11,42

 

 

NDM=21001kg-22000kg

 

12,11

 

 

NDM = 22001 kg -23000 kg

 

12,60

 

 

NDM = 23001 kg - 24000 kg

 

13,25

 

 

NDM = 24001 kg - 25000 kg

 

13,47

 

 

NDM = 25001 kg -26000 kg

 

13,89

 

 

NDM = 26001 kg - 27000 kg

 

16,70

 

 

NDM - 27001 kg - 28000 kg

 

17,70

 

 

NDM -28001 kg -29000 kg

 

18,70

 

 

NDM = 29001 kg -30000 kg

 

19,70

 

 

NDM = 30001 kg -31000 kg

 

20,70

 

 

NDM - 31001 kg - 32000 kg

 

21,70

 

 

NDM > 32000 kg

 

22,70

5.

TERETNO MOTORNO VOZILO (N1)

NDM < 1000 kg

 

1,83

 

 

NDM = 1001 kg-2000kg

 

2,70

 

 

NDM = 2001 kg -3000 kg

 

3,50

 

 

NDM -3001 kg -3500 kg

 

3,92

6.

TERETNO MOTORNO VOZILO (N2)

NDM = 3501 kg - 5000 kg

 

4,00

 

 

NDM = 5001 kg -6000 kg

 

4,67

 

 

NDM =6001 kg -7000 kg

 

5,33

 

 

NDM = 7001 kg -8000 kg

 

6,00

 

 

NDM -8001 kg -9000 kg

 

7,33

 

 

NDM = 9001kg-10000kg

 

8.33

 

 

NDM- 10001 kg- 11000 kg

 

9,50

 

 

NDM= 11001 kg- 12000 kg

 

10,67

7.

TERETNO MOTORNO VOZILO (N3)

dvije osovine

 

 

 

 

NDM =12001 kg -13000 kg

 

12,00

 

 

NDM= 13001 kg- 14000 kg

 

13,33

 

 

NDM= 14001 kg- 15000 kg

 

14,67

 

 

NDM= 15001 kg -16000 kg

 

16,00

 

 

NDM =16001 kg -17000 kg

 

17,33

 

 

NDM =17001 kg -18000 kg

 

18,67

 

 

NDM> 18000 kg

 

20,00

 

 

tri osovine

 

 

 

 

NDM =12001 kg- 13000 kg

 

11,90

 

 

NDM =13001 kg- 14000 kg

 

13,23

 

 

NDM= 14001 kg- 15000 kg

 

14,57

 

 

NDM = 15001 kg -16000 kg

 

15,90

 

 

NDM= 16001 kg -17000 kg

 

17,23

 

 

NDM = 17001 kg -18000 kg

 

18,57

 

 

NDM= 18001 kg- 19000 kg

 

19,90

 

 

NDM =19001 kg -20000 kg

 

21,23

 

 

NDM = 20001 kg -21000 kg

 

22,57

 

 

NDM = 21001 kg -22000 kg

 

23,90

 

 

NDM = 22001 kg - 23000 kg

 

25,23

 

 

NDM =23001 kg -24000 kg

 

26,57

 

 

NDM = 24001 kg - 25000 kg

 

28,00

 

 

NDM = 25001 kg - 26000 kg

 

29,33

 

 

NDM > 26000 kg

 

30,67

 

 

četiri i više osovina

 

 

 

 

NDM = 12001kg-13000kg

 

11,90

 

 

NDM =13001 kg -14000 kg

 

13,23

 

 

NDM =14001 kg -15000 kg

 

14,57

 

 

NDM =15001 kg -16000 kg

 

15,90

 

 

NDM = 16001 kg -17000 kg

 

17,23

 

 

NDM = 17001 kg -18000 kg

 

18,57

 

 

NDM = 18001 kg - 19000 kg

 

19,90

 

 

NDM = 19001 kg -20000 kg

 

21,23

 

 

NDM = 20001 kg - 21000 kg

 

22,57

 

 

NDM = 21001 kg-22000kg

 

23,90

 

 

NDM = 22001 kg - 23000 kg

 

25,23

 

 

NDM = 23001kg-24000 kg

 

26,57

 

 

NDM = 24001 kg -25000 kg

 

28,00

 

 

NDM = 25001 kg-26000kg

 

29,33

 

 

NDM = 26001 kg - 27000 kg

 

30,67

 

 

NDM = 27001 kg -28000 kg

 

32,00

 

 

NDM = 28001 kg -29000 kg

 

33,33

 

 

NDM = 29001 kg -30000 kg

 

34,67

 

 

NDM = 30001kg-31000kg

 

36,00

 

 

NDM = 31001 kg - 32000 kg

 

37,33

 

 

NDM > 32000 kg

 

38,67

8.

PIKLJUČNO VOZILO (01)

NDM<= 750 kg

 

0,75

9.

SVA PRIKLJUČNA VOZILA (O2) poluprikolica (DA), prikolica [DB) i (DC)

NDM < 1000 kg

 

1,67

 

 

NDM =1001 kg -2000 kg

 

2,33

 

 

NDM = 2001 kg -3000 kg

 

3,00

 

 

NDM = 3001 kg -3500 kg

 

3,67

10.

PRIKLJUČNO VOZILO (O3) prikolica (DB) i
(DC)

NDM = 3501kg-5000kg

 

5,00

 

 

NDM =5001 kg -6000 kg

 

5,67

 

 

NDM = 6001 kg -7000 kg

 

6,33

 

 

NDM = 7001 kg -8000 kg

 

7,00

 

 

NDM = 8001 kg -9000 kg

 

7,67

 

 

NDM = 9001 kg -10000 kg

 

8,33

11.

PRIKLJUČNO VOZILO (O4) pikolica (DB) i DC)

dvije osovine

 

 

 

 

NDM = 10001 kg -11000 kg

 

9,50

 

 

NDM = 11001 kg -12000 kg

 

10,67

 

 

NDM = 12001 kg - 13000 kg

 

11,83

 

 

NDM = 13001 kg -14000 kg

 

13,00

 

 

NDM = 14001 kg - 15000 kg

 

14,17

 

 

NDM= 15001 kg -16000 kg

 

15,33

 

 

NDM =16001 kg -17000 kg

 

16,50

 

 

NDM= 17001 kg- 18000 kg

 

17,67

 

 

NDM > 18000 kg

 

18,83

 

 

tri osovine

 

 

 

 

NDM =10001 kg-11000 kg

 

10,45

 

 

NDM=11001kg-12000kg

 

11,74

 

 

NDM =12001 kg- 13000 kg

 

13,01

 

 

MDM= 13001 kg- 14000 kg

 

14,30

 

 

NDM = 14001 kg -15000 kg

 

15,58

 

 

NDM =15001 kg- 16000 kg

 

16,86

 

 

NDM =16001 kg -17000 kg

 

18,15

 

 

NDM = 17001 kg- 18000 kg

 

19,36

 

 

NDM =18001 kg -19000 kg

 

19,90

 

 

NDM= 19001 kg -20000 kg

 

20,00

 

 

NDM = 20001 kg -21000 kg

 

21,17

 

 

NDM = 21001 kg - 22000 kg

 

22,33

 

 

NDM = 22001kg-23000kg

 

23,50

 

 

NDM = 23001 kg - 24000 kg

 

24,67

 

 

NDM > 24000 kg

 

25,83

12.

PRIKLJUČNO VOZILO (O3) poluprikolica DA)

jedna osovina

 

 

 

 

osovinsko opterećenje = 3501 kg - 5000 kg

 

5,00

 

 

osovinsko opterećenje = 5001 kg -6000 kg

 

5,67

 

 

osovinsko opterećenje = 6001 kg -7000 kg

 

6,33

 

 

osovinsko opterećenje = 7001 kg -8000 kg

 

7,00

 

 

osovinsko opterećenje = 5001 kg - 9000 kg

 

7,67

 

 

osovinsko opterećenje = 5001 kg -10000 kg

 

8,33

 

 

osovinsko opterećenje > 10000 kg

 

9,50

 

 

dvije osovine

 

 

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg -5000 kg

 

5,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg -6000 kg

 

5,67

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 6001 kg -7000 kg

 

6,33

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg -8000 kg

 

7,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg -9000 kg

 

7,67

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 9001kg- 10000 kg

 

8,33

 

 

osovinsko opterećenje > 10000 kg

 

9,50

 

 

tri osovine

 

 

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg -5000 kg

 

5,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg -6000 kg.

 

5,67

 

 

zbroj osovinskih opterećenja -6001 kg -7000 kg

 

6,33

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg - 8000 kg

 

7,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg -9000 kg

 

7,67

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg -10000 kg

 

8,33

 

 

osovinsko opterećenje > 10000 kg

 

9,50

13.

PRIKLJUČNO VOZILO (O4) poluprikolica DA)

jedna osovina

 

 

 

 

osovinsko opterećenje <= 10000 kg

 

8,33

 

 

osovinsko opterećenje > 10000 kg

 

9,50

 

 

dvije osovine

 

 

 

 

zbroj osovinskih opterećenja <= 10000 kg

 

8,33

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 10001kg- 11000 kg

 

9,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja =
11001 kg- 12000 kg

 

10,67

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 12001 kg -13000 kg

 

11,83

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 13001 kg -14000 kg

 

13,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 14001 kg- 15000 kg

 

14,17

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 15001 kg -16000 kg

 

15,33

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 16001 kg -17000 kg

 

16,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 17001 kg -18000 kg

 

17,67

 

 

zbroj osovinskih opterećenja > 8000 kg

 

18,83

 

 

tri osovine

 

 

 

 

zbroj osovinskih opterećenja <= 10000 kg

 

8,33

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 0001 kg -11000 kg

 

9,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 1001 kg -12000 kg

 

10,67

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 2001 kg -13000 kg

 

11,83

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 3001 kg - 14000 kg

 

13,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 4001 kg -15000 kg

 

14,17

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg -16000 kg

 

15,33

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 16001 kg- 17000 kg

 

16,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 17001 kg -18000 kg

 

17,67

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 18001 kg -19000 kg

 

18,83

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 19001 kg -20000 kg

 

20,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 20001 kg -21000 kg

 

21,17

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 21001kg-22000 kg

 

22,33

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 22001 kg - 23000 kg

 

23,50

 

 

ibroj osovinskih opterećenja = 23001 kg -24000 kg

 

24,67

 

 

zbroj osovinskih opterećenja > 24000 kg

 

25,83

14.

SVA PRIKLJUČNA VOZILA (O4) poluprikolice T)A), prikolica [DB) i (DC)

četiri osovine

 

14,50

 

 

pet osovina

 

15,50

 

 

 

šest i više osovina

 

16,50

 

15.

ERAKTORI T;TI,T2,T3,T4,T5)

 

 

1,50

 

16.

RADNI STROJ

 

 

2,50

 

Član 4.
(Ostali korektivni koeficijenti)

 

Korektivni koeficijent K za vozila opremljena dodatnim instalacijama i za posebne namjene vozila:
1)     Za vozila opremljena plinskom instalacijom-LPG/CNG i hibride iz kategorija LI, L2, L3, L4, L5, L6, L7, Ml, M2, M3, NI, N2, N3 primijeniti pripadajući im korektivni koeficijent iz tabele stav (1) ovog članka uvećan za 25%.
2)      Za vozila iz kategorije L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, Ml, M2, M3, N1, N2, N3 na elektropogon primijeniti pripadajući im korektivni koeficijent iz tabele stav (1) ovog član.
3)     Za terenska vozila iz kategorije G primijeniti pripadajući im korektivni koeficijent kategorije M i N iz tabele stav (1) ovog člana uvećan za 20%.
4)     Za starodobna vozila (oldtimer) iz kategorije L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, Ml, M2, M3, N1, N2, N3 primijeniti pripadajući im korektivni koeficijent iz tabele stav (1) ovog člana.
5)     Za pčelarska vozila iz kategorije N1, N2, N3, Ol, O2, O3, O4, poluprikolica DA, prikolice DB i DC primijeniti pripadajući im korektivni koeficijent iz tabele stav (1) ovog člana.

 

Član 5.
(Plaćanje naknade)

 

Vlasnici motornih i priključnih vozila plaćaju naknadu, za period od 12 mjeseci, prilikom podnošenja zahtjeva za registriranje, odnosno produženja važenja registriranja vozila u jednokratnom iznosu.

 

Član 6.
(Povremena registracija)

 

Vlasnici motornih i priključnih vozila iz člana 3. ove uredbe, koji povremeno registriraju vozilo na period kraći od 12 mjeseci, plaćaju razmjerni dio naknade za taj period.

 

Član 7.
(Promjena vlasnika vozila)

 

Ako se na motornom ili priključnom vozilu izvrši promjena vlasnika u toku perioda za koji je plaćena naknada, novi vlasnik vozila nije dužan platiti naknadu za taj period.

 

Član 8.
(Odjava vozila)

 

Kada vlasnik registriranog motornog ili priključnog vozila odjavi vozilo kod organa nadležnog za registriranje vozila, prije isteka perioda od 12 mjeseci, ima pravo na povrat plaćene naknade, za vrijeme od prvog dana od odjavljivanja vozila do isteka roka od 12 mjeseci od dana plaćene naknade. Povrat sredstava vrši se u skladu s odredbom člana 80. stav (2) alineja 9. a u vezi s članom 99. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp i 66/13).

 

Član 9.
(Upravni nadzor)

 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravni nadzor nad primjenom ove uredbe koji obuhvata prenesene javne ovlasti upraviteljima javnih cesta iz člana 80. stav (2) tačka 9. Zakona o cestama Federacije BiH.

 

Član 10.
(Zakon o cestama)

 

Naknade iz člana 2. ove uredbe uplaćuju se u skladu sa ćlanom 95. Zakona o cestama Federacije BiH.

 

Član 11.
(Nedostatak podataka)

 

(1)   Ukoliko za neko vozilo nedostaju podatci na osnovu kojih se vrši izračun naknade potrebito je postupiti na jedan od slijedećih načina:
a)     uputiti stranku da obavi atestiranje vozila kako bi se utvrdi nedostajući podatak
b)     uputiti stranku putem stručnih institucija na koje su preneseni poslovi homologacije vozila da se utvrditi nedostajući podatak
(2)    Ukoliko stranka ne utvrdi nedostajući podatak vozila na jedan od dva načina iz stavka (1) ovog članka tada će se obračunati visina naknade u iznosu jednakom najvišem iznosu za tu kategoriju vozila.

 

Član 12.
(Prestanak važenja)

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/15).

 

Član 13.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 205/2016
02. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalič, s. r.