Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 37. sjednici, održanoj 14.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA
IZRADU TEKSTA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O
PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU
BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG
RATA

 

I

 

Za članove Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzio-nisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata/Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branitelja domovin­skog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/13), imenuju se:
1.     Ibrahim Ganibegović, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, predsjednik
2.     Ramiz Dreković, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, član
3.     Alija Aljović, Federalno ministarstvo finansija/ Federalno ministarstvo financija, član
4.     Damir Šapina, Federalno ministarstva finansija/ Federalno ministarstva financija, član
5.     Stjepan Buconjić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član
6.     Lejla Čolan, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član
7.     Sanja Mandić, Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, član
8.     Emir Hodžić, Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, član
9.     Nihad Šehović, Savez udruženja vojnih penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine, član
10.   Pero Blažević, Udruga umirovljenih vojnih penizo nera u Federaciji Bosne Hercegovine, član.
Za stručno-tehničko lice imenuje se Nermina Garib.

 

II

 

Zadatak Interresorne radne grupe iz tačke I ovog rješenja je izrada teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 104/2016
14. januara/siječnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.