Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predlaže predstavnika u Projektni odbor za izradu i implementaciju Akcionog plana za realizaciju faze II Projekta upravljanja zračnim prometom Bosne i Hercegovine, te na 49. sjednici, održanoj 15.04.2016, godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIJEDLOGU PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE
I HERCEGOVINE U PROJEKTNI ODBOR ZA IZRADU I IMPLEMENTACIJU AKCIONOG
PLANA ZA REALIZACIJU FAZE II PROJEKTA
UPRAVLJANJA ZRAČNIM PROMETOM BOSNE l
HERCEGOVINE

 

I

 

Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Projektni odbor za izradu i implementaciju Akcionog plana za realizaciju faze II Projekta upravljanja zračnim prometom Bosne i Hercegovine predlaže se:
l.     Amadeo Mandić

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 912/2016
15. aprila 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.