Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici, održanoj 18.02.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ČLANA
UPRAVNOG ODBORA DRŽAVNOG PROJEKTA
STAMBENOG ZBRINJAVANJA U OKVIRU
REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA

 

I

 

Dr. sci, Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, imenuje se, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, za člana Upravnog odbora Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 411/2016
18. februara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.