Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 24. stavak (6) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici, održanoj 10.11.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE JEDNOG
ČLANA REGULATORNOG POVJERENSTVA
ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA

 

I

 

Jasmin Bešo, predlaže se za imenovanje jednog člana Regulatornog povjerenstva za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, na mandatno razdoblje od pet godina.

 

II

 

Na prijedlog člana Regulatornog povjerenstva za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz točke I ovog rješenja, prije upućivanja Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na imenovanje, prethodnu suglasnost daje predsjednik i dopredsjed­nici Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2005/2016
10. studenoga 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.