Na osnovu članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 72. sjednici, održanoj 13.10.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA
PREUZIMANJE HARDVERSKE I SOFTVERSKE
OPREME ISVDV SISTEMA

 

I

 

U cilju realizacije Odluke o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanje (SSNESP) krajnjim korisnicima ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/16) za članove Interresorne radne grupe za preuzimanje hardverske i softverske opreme ISVDV sistema, imenuju se:
1.     Ibrahim Ganibegović, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalno ministarstvo  za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, predsjednik,
2.     Armin Čengić, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, član,
3.     Sonja Pikaus, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, član,
4.     Dženan Rožajac, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, član,
5.     Benjamin Mešak, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član,
6.     Belma Đonko, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član,
7.     Adnan Vražalica, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član.

 

II

 

Interresorna radna grupa iz tačke I ovog rješenja zadužena je za preuzimanje hardverske i softverske opreme ISVDV sistema sa zadatkom da:
- izvrši popis materijalno tehničkih sredstava/opreme – hardver
- definiše tehničku ispravnost i konfiguracije
- provjeri da li aplikacija ispunjava sve zadatke definisane Projektnim zadatkom - definiše greške u opremi i aplikaciji

 

I

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1874/2016
13. listopada 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.