Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 110. stav (2) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 14. sjednici, održanoj 09.07.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTE Al

 

Člank 1.

 

Utvrđuje se naplata i visina naknade za korištenje autocesta (cestarine) na izgrađenim dionicama autoceste Al.

 

Član 2.

 

Naplata naknade za korištenje autocesta (cestarine) će se vršiti na naplatnim mjestima na dionicama autoceste Al, u otvorenom i zatvorenom sistemu naplate cestarine.

 

Član 3.
(1)    Naknada za korištenje autoceste iznosi:

a)     Pravac Sarajevo - Zenica


Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM sa PDV-om

ČNM SARAJEVO SJEVER

km

I

II

III

IV

BNM Podlugovi

10.0

1.2

2.5

3.5

5.0

BNM Visoko

18.3

2.0

4.5

6.5

9.0

BNM Kakanj

34.8

4.0

8.5

12.5

16.5

BNM Lašva

45.0

5.5

11.0

16.0

21.5

BNM Zenica jug

51.0

6.0

12.0

18.5

24.5

BNM PODLUGOVI

km

I

II

III

IV

BNM Visoko

8.3

1.0

2.0

3.0

4.0

BNM Kakanj

24.8

3.0

6.0

9.0

12.0

BNM Lašva

35.0

4.0

8.5

12.5

17.0

BNM Zenica jug

41.0

5.0

10.0

15.0

19.5

BNM VISOKO

km

I

II

III

IV

 

BNM Kakanj

16.5

2.0

4.0

6.0

8.0

 

BNM Lašva

26.7

3.0

6.5

9.5

13.0

BNM Zenica jug

32.7

4.0

8.0

12.0

16.0

BNM KAKANJ II

km

I

II

III

IV

BNM Kakanj

3.0

0.4

0.7

1.0

1.5

BNM Lašva

13.2

1.5

3.0

5.0

6.5

BNM Zenica jug

19.2

2.5

4.5

7.0

9.5

BNM KAKANJ

km

I

II

III

IV

BNM Lašva

10.2

1.2

2.5

4.0

5.0

BNM Zenica jug

16.2

2.0

4.0

6.0

8.0

b)     Pravac Zenica - Sarajevo


Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM sa PDV-om

BNM ZENICA JUG

km

I

II

III

IV

BNM Kakanj

16.2

2.0

4.0

6.0

8.0

BNM Kakanj I

21.2

2.5

5.0

7.5

10.0

BNM Visoko

32.7

4.0

8.0

12.0

16.0

BNM Podlugovi

41.0

5.0

10.0

15.0

19.5

ČNM Sarajevo sjever

51.0

6.0

12.0

18.5

24.5

BNM LAŠVA

km

I

II

III

IV

BNM Kakanj

10.2

1.2

2.5

4.0

5.0

BNM Kakanj I

15.2

2.0

3.5

5.5

7.5

BNM Visoko

26.7

3.0

6.5

9.5

13.0

BNM Podlugovi

35.0

4.0

8.5

12.5

17.0

ČNM Sarajevo sjever

45.0

5.5

11.0

16.0

21.5

BNM KAKANJ

km

I

II

III

IV

BNM Kakanj I

5.0

0.5

1.2

2.0

2.5

BNM Visoko

16.5

2.0

4.0

6.0

8.0

BNM Podlugovi

24.8

3.0

6.0

9.0

12.0

ČNM Sarajevo sjever

34.8

4.0

8.5

12.5

16.5

BNM KAKANJ I

km

I

II

III

IV

BNM Kakanj

5.0

0.5

1.2

2.0

2.5

BNM Lašva

15.2

2.0

3.5

5.5

7.5

BNM Zenica jug

21.2

2.5

5.0

7.5

10.0

BNM VISOKO

km

I

II

III

IV

BNM Podlugovi

8.3

1.0

2.0

3.0

4.0

ČNM Sarajevo sjever

18.3

2.0

4.5

6.5

9.0

bnm podlugovi

km

I

II

III

IV

ČNM Sarajevo sjever

10.0

1.2

2.5

3.5

5.0

c)     Pravac: Sarajevo-Tarčin


Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM sa PDV-om

ČNM Sarajevo zapad

km

I

II

III

IV

BNM Lepenica

10.2

1.2

2.5

4.0

5.0

BNM Tarčin

20.2

2.5

5.0

7.5

10.0

BNM Lepenica

km

I

II

III

IV

BNM Tarčin

10.0

1.2

2.5

40

5.0

d)     Pravac: Tarčin - Sarajevo


Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozilaa i cijena u KM sa PDV-om

BNM Tarčin

km

I

II

III

IV

BNM Lepenica

10.0

1.2

2.5

4.0

5.0

ČNM Sarajevo zapad

20.2

2.5

5.0

7.5

10.0

BNM Lepenica

km

I

II

III

IV

ČNM Sarajevo zapad

10.2

1.2

2.5

4.0

5.0

e)     Pravac: Međugorje - Ljubuški


Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM sa PDV-om

ČNM Ljubuški

km

I

II

III

IV

 

10.0

1.2

2.5

4.0

5.0

 

Član 4.

 

Korisnik autoceste na izlaznoj traci plaća kaznenu tarifu u visini dvostrukog iznosa cestarine za najdužu relaciju i odgovarajuću klasu vozila od mjesta izlaza za korištenu dionicu autoceste. Korisniku se naplaćuje kaznena tarifa ako:
a)     na izlazno naplatno mjesto dođe bez zapisa na tranzitnom mediju,
b)     na izlazno naplatno mjesto dođe sa zapisom na tranzitnom mediju koji je stariji od 14 sati, a nema dokaza o razlogu zadržavanja na dionici autoceste,
c)     na izlaznom naplatnom mjestu ne koristi podatak s tranzitnog medija kojim je ostvario ulaz na tu dionicu autoceste.

 

Član 5.

 

Naknada za korištenje autoceste se naplaćuje na naplatnim mjestima u konvertibilnim markama (KM) i EUR-ima (€). Najveća novčanica EUR-a koja se može primiti na naplatnim mjestima jeste novčanice od 100 EUR-a (€), s tim da se povrat novca vrši isključivo u konvertibilnim markama po destimulativnom kursu u omjeru l € = 1,80 KM.

 

Član 6.

 

Ovlašćuje se Uprava Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine da svojom odlukom može mijenjati visinu naknade za korištenje autoceste u rasponu do +/- 15% od iznosa definiranog cjenovnikom iz člana 3. ove uredbe, u ovisnosti od prometa, vremenskih uvjeta, marketinških aktivnosti i drugih tržišnih prilika.

 

Član 7.

 

Za automatsko plaćanje cestarine poduzeće će korisnicima izdavati TAG uređaje, po cijeni koju utvrdi Uprava Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Za svako dodatno punjenje TAG uređaja korisniku se odobrava popust, na način da se korisniku uvećava uplata na TAG za 20%.

 

Član 8.

 

Svaki korisnik koji žeti ostvariti pravo korištenja automatskog načina plaćanja cestarine (ACC) putem TAG-a, dužan je potpisati Pristupnicu o korištenju ACC usluge. Potpisivanje pristupnice korisnik prihvata prava i obaveze korištenja istog. Prava i obveze korištenja automatskog načina
plaćanja definirane su Općim uslovima korištenja ACC usluge koje propisuje Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar i isto je ovlašteno za izmjene i dopune Općih uslova. Sve izmjene i dopune uslova moraju biti javno objavljene.

 

Član 9.

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o naplati naknade za korištenje autoceste Al ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/12, 45/13, 5,9/14, 77/14 i 99/14).

 

Član 10.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 850/2015
09. jula 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.