Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06) i članka 5. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici, održanoj 27.08.2015. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u sastavu:
1.     Mile Lasić, član
2.     Enes Zukić, član
3.     Ivo Vincetić, član
4.     Eugen Ćubela, član
5.     Merima Hajdarević, član
6.     Mirsad Kaljiković, član
7.     Mirko Mihaljević, član
8.     Goran Valka, član
9.     Omer Omerefendić, član

 

II

 

Za predsjedatelja Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje imenuje se Eugen Ćubela.

 

III

 

Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje imenuje se na period od dvije godine.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj J074/2015
27. kolovoza 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.