Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 5. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici, održanoj 27.08.2015. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG
ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u sastavu:
1.     Mile Lasić, član
2.     Enes Zukić, član
3.     Ivo Vincetić, član
4.     Eugen Ćubela, član
5.     Merima Hajdarević, član
6.     Mirsad Kaljiković, član
7.     Mirko Mihaljević, član
8.     Goran Valka, član
9.     Omer Omerefendić, član.

 

II

 

Za predsjednika Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenuje se Eugen Ćubela.

 

III

 

Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenuje se na period od dvije godine.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1074/2015
27. augusta 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.