Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosnej Hercegovine, na 13. sjednici, održanoj 02.07.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U KOMISIJU
ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine, imenuju se:
1.     dr. Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica,
2.     Mato Jozić, federalni ministar pravde.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 828/2015
02. jula 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.