Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici, održanoj 22.05.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG
ODBORA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
SARAJEVO

 

I

 

IVANA BUNOZA, razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine do.o Sarajevo, radi podnošenja ostavke.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 581/2015
22. svibnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fađil Novalić, v. r.