Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici, održanoj 23.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O NOMINIRANJU ČLANOVA RADNE SKUPINE ZA
IZRADU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRAVIMA ŽRTAVA
TORTURE U BOSNI I HERCEGOVINI

 

I

 

Za članove Radne skupine za izradu Prijedloga zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini, nominuju se:
-    Senada Sabitović-Karić, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
-    Hidajet Halilović, Federalno ministarstvo pravde
-    Dobrica Jonjić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
-    Esma Palić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1803/2015
23. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.