Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novr'ne Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 34. sjednici, održanoj 16.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE SKUPINE ZA
IZRADU STRATEGIJE ZA OBUKU UPOSLENIH U
ORGANIMA UPRAVE U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE (2016-2020)

 

I

 

Imenuje se Radna skupina za izradu Strategije za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020), u sastavu:
1.     SAMRA LJUCA, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, koordinator
2.     FERID KULOVAC, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, član
3.     FAZILA SIVRO, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, član
4.     ARIJANA STRINIĆ, Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član
5.     MELIHA GIGIĆ, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva, član
6.     INDIRA ŠULOVIĆ, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, član
7.     RADOSLAV NOVAK, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona, član
8.     RUZMIRA BAJRIĆ, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, član
9.     MELIHA TESKEREDŽIĆ, Ministarstvo pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona, član
10.   RUŽICA JUKIĆ-EGZETA, Ministarstvo pravosuđa i uprave Zeničko-dobojskog kantona, član
11.   ASIM PLAKALO, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona, član
12.   NUSRETA SITNIĆ, Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona 10, član
13.   ARIJANA ŠABIĆ, Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, član
14.   JASNA BEBA, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, član.

 

II

 

Zadatak Radne skupine je:
- sudjelovanje u evaluaciji Strateškog dokumenta za razdoblje (2011-2015),
sudjelovanje u izradi Nacrta strategije za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020),
- prezentacija Nacrta strategije u kantonima i Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercego­vine obavlja administrativno - tehničke poslove u procesu izrade Strategije za razdoblje 2016-2020.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1750/2015
16. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.