Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 138. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 62/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici, održanoj 03.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Pregovarački tim Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremu prijedloga granskih kolektivnih ugovora za gospodarska društva u kojima Vlada Federacije BiH vrši ovlasti na temelju sudjelovanja državnog kapitala, uposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i institucija Federacije Bosne i Hercegovine, zdravstvu, policijske službenike, imenuju se:
1.     Fadil Novalić, predsjednik Pregovaračkog tima
2.     Jelka Milićević, član
3.     Vesko Drljača, član
4.     Aljoša Čampara, član
5.     Mato Jozić, član
6.     Nermin Džindić, član
7.     Denis Lasić, član
8.     Vjekoslav Mandić, član
9.     Zlatko Hurtić, član
10.   Suvad Osmanagić, član
11.   Goran Miraščić, član
12.   Amra Đendušić, član

 

II

 

Zadatak Pregovaračkog tima je da obavi pregovore sa reprezentativnim sindikatima sa područja djelatnosti iz točke 1. ovog rješenja i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, do ponudi prijedlog granskih kolektivnih ugovora.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit se u
"Službenim novinama Federacije BiH",

 

V broj 1626/2015
03. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.