Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 29. sjednici, održanoj 05.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA DELEGACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI EVROPE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Rješenje o imenovanju članova Delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/13, 12/13 i 20/15), prestaje da važi.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1479/2015
05. novembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.