Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 24. sjednici, održanoj 01.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

I

 

Razrješava se dužnosti Tihomir Zovak, v.d. direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1294/2015
01. oktobra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.