ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA OBITELJSKOG
ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Obiteljskom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05 i 41/05), članak 43. briše se.

 

Članak 2.

 

U članku 45. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Prije pokretanja postupka za razvod braka bračni partner ili oba bračna partnera koji imaju djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb, kao i za vrijeme trudnoće žene, dužni su podnijeti zahtjev za posredovanje fizičkoj i pravnoj osobi ovlaštenoj za posredovanje.".

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Dopredsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomo Vidović