Na temelju članka 19. stavak l. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 99. sjednici, održanoj 05.02.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O OBEZBJEĐENJU SREDSTAVA ZA NABAVU PUTNIČKIH AUTOMOBILA RATNIM VOJNIM INVALIDIMA 100% PRVE SKUPINE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o obezbjeđenju sredstava za nabavu putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% prve skupine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06, 34/07 i 44/11), članak 5. mijenja se i glasi:
"Predmet obezbjeđenja sredstava, u smislu ove uredbe, je nabava putničkog automobila (karavan), sa standardnom opremom i sljedećim tehničkim karakteristikama:
1)     Motor - minimalno 60 KLW (benzin),
2)     Opseg (cm3) - minimalno 1100 cm3,
3)     Mjenjač - automatski,
4)     Upravljač - izravno upravljanje zupčastom letvom sa elektromehaničkim servo upravljačem podesivim po dubini i visini,
5)     Unutarnje dimenzije:
a)     mjere komfora naprijed minimalno 860 mm,
b)     bočni prostor naprijed minimalno 1380 mm,
6)     Prtljažnik - sa podignutim stražnjim sjedalom minimalno 550 litara sa spuštenim stražnjim sjedalom minimalno 1225 litara".

 

Članak 2.

 

U članku 7. stavak 1. riječi: "od najmanje" zamjenjuju se riječju "do".

 

Članak 3.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 189/2014
05. veljače 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.