Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 99. sjednici, održanoj 05.02.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O OBEZBJEĐENJU
SREDSTAVA ZA NABAVKU PUTNIČKIH
AUTOMOBILA RATNIM VOJNIM INVALIDIMA 100%
PRVE GRUPE

 

Član 1.

 

U Uredbi o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06, 34/07 i 44/11), član 5. mijenja se i glasi:
"Predmet obezbjeđenja sredstava, u smislu ove uredbe, je nabavka putničkog automobila (karavan), sa standardnom opremom i sljedećim tehničkim karakteristikama:
1)     Motor - minimalno 60 KW (benzin),
2)     Obim (cm3 - minimalno 1100 cm3,
3)     Mjenjač - automatski,
4)     Upravljač - direktno upravljanje zupčastom letvom sa elektromehaničkim servo upravljačem podesivim po dubini i visini,
5)     Unutrašnje dimenzije:
a)     mjere komfora naprijed minimalno 860 mm,
b)     bočni prostor naprijed minimalno 1380 mm,
6)     Prtljažnik - sa podignutim zadnjim sjedištem minimalno 550 litara sa spuštenim zadnjim sjedištem minimalno 1225 litara".

 

Član 2.
U članu 7. stav 1. riječi: "od najmanje" zamjenjuju se riječju ''do''.

 

Član 3.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 189/2014
05. februara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.