Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 110. stavak 2. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp., 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 139. sjednici, održanoj 13.11.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O NAPLATI NAKNADE
ZA KORIŠTENJE AUTOCESTE Al

 

Članak l.

 

U Uredbi o naplati naknade za korištenje autoceste Al ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/12, 45/13, 59/14 i 77/14) iza člankaa 3. dodaje se novi članak 3a. koji glasi:

 

"Članak 3a.

 

Naknada za korištenje autoceste iznosi: Pravac Sarajevo zapad – Tarčin

Naplalno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM

ĆNM Sarajevo zapad

km

I

II

III

IV

BNM Lepenica

10.2

1.2

2.5

4.0

5.0

BNM Tarčin

20.2

2,5

5.0

7.5

10.0

BNM Lepenica

km

I

II

III

IV

BNM Tarčin

10.0

1.2

2,5

4.0

5.0

Pravac Tarčin - Sarajevo zapad


Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM

BNM Tarčin

km

I

II

III

IV

BNM Lepenica

10.0

1.2

2.5

4.0

5.0

ĆNM Sarajevo zapad

20.2

2.5

5.0

7.5

10.0

BNM Lepenica

km

I

II

III

IV

ĆNM Sarajeva zapad

10.2

1.2

2.5

4.0

5.0

 

Pravac Mcdugorije - Ljubuški


Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM

ĆNM Ljubuški

km

I

II

III

IV

10.0

1.2

2.5

4.0

5.0

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2134/2014
13. studenoga 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.