Na temelju članka 81. stavak 2. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 141. sjednici, održanoj 26.11.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA,
OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I
UČESNICIMA U GRAĐENJU

 

Članak 1.

 

U Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09, 75/09 i 93/12), u članku 53. stavak 1. iznos: "5.000,00 KM" zamjenjuje se riječima: "5.000,00 KM do 10.000,00 KM".
U stavku 2. iznos: "1.500,00 KM" zamjenjuje se riječima: "l.500,00 KM do 5.000,00 KM".
U stavku 3. iznos: "1,000,00 KM" zamjenjuje se riječima: "1.000,00 KM do 3.000,00 KM".

 

Članak 2.

 

U članku 54. iznos: "5.000,00 KM" zamjenjuje se riječima: "5.000,00 KM do 10.000,00 KM",
U stavku 2. iznos: "1.500,00 KM" zamjenjuje se riječima: "l.500,00 KM do 5.000,00 KM".

 

Članak 3.

 

U članku 55. iznos: "5.000,00 KM" zamjenjuje se riječima: "5.000,00 KM do 10.000,00 KM".
U stavku 2. iznos: "1.500,00 KM" zamjenjuje se riječima: "1.500,00 KM do 5.000,00 KM".

 

Članak 4.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH",

 

V broj 2127/2014
26. studenoga 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.