Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 110. stavak 2. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O NAPLATI NAKNADE
ZA KORIŠTENJE AUTOCESTE A1

 

Članak l.

 

U Uredbi o naplati naknade za korištenje autoceste Al ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/12 i 45/13) članak 3. mijenja se i glasi:
Naknada za korištenje autoceste iznosi:

Pravac Sarajevo – Zenica

Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM

ČNM SARAJEVO SJEVER

km

I

II

III

IV

BNM Podlugovi

10.0

1.2

2.5

3.5

5.0

BNM Visoko

18.3

2.0

4.5

6.5

9.0

BNM Kakanj

34.8

4.0

8.5

12.5

16.5

BNM Lašva

45.0

5.5

11.0

16.0

21.5

BNM Zenica jug

51.0

6.0

12.0

18.5

24.5

BNM PODLUGOVI

km

I

II

III

IV

BNM Visoko

8.3

1.0

2.0

3.0

4.0

BNM Kakanj

24.8

3.0

6.0

9.0

12.0

BNM Lašva

35.0

4.0

8.5

12.5

17.0

BNM Zenica jug

41.0

5.0

10.0

15.0

19.5

BNM VISOKO

km

I

II

III

IV

BNM Kakanj

16.5

2.0

4.0

6.0

8.0

BNM Lažva

26.7

3.0

6.5

9.5

13.0

BNM Zenica jug

32.7

4.0

8.0

12.0

16.0

bnm kakanj II

km

I

II

III

IV

 

BNM Kakanj

3.0

0.4

0.7

1.0

1.5

 

BNM Lašva

13.2

1.5

3.0

5.0

6.5

BNM Zenica jug

19.2

2.5

4.5

7.0

9.5

BNM KAKANJ

km

I

II

III

IV

BNM Lašva

10.2

1.2

2.5

4.0

5.0

BNM Zenica jug

16.2

2.0

4.0

6.0

8.0

 

Pravac Zenica – Sarajevo

Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM

BNM ZENICA JUG

km

I

II

III

IV

BNM Kakanj

16.2

2.0

4.0

6.0

8.0

BNM Kakanj 1

21.2

2.5

5.0

7.5

10.0

BNM Visoko

32,7

4.0

8.0

12.0

16,0

BNM Podlugovi

41.0

5.0

10.0

15.0

19.5

ČNM Sarajevo sjever

51.0

6.0

12.0

18.5

24.5

BNM LAŠVA

km

I

II

III

IV

BNM Kakanj

10.2

1.2

2.5

4.0

5.0

BNM Kakanj I

15.2

2.0

3.5

5.5

7.5

BNM Visoko

26.7

3.0

6.5

9.5

13.0

BNM Podlugovi

35.0

4.0

8.5

12.5

17.0

ČNM Sarajevo sjever

45.0

5.5

11.0

16.0

21.5

BNM KAKANJ

km

I

II

III

IV

BNM Kakanj I

5.0

0.5

1.2

2.0

2.5

BNM Visoko

16.5

2.0

4.0

6.0

8.0

BNM Podlugovi

24.8

3.0

6.0

9.0

12.0

ČNM Sarajevo sjever

34.8

4.0

8.5

12.5

16.5

BNM KAKANJ I

km

I

II

III

IV

BNM Kakanj

5.0

0.5

1.2

2.0

2.5

BNM Lašva

15.2

2

3.5

5.5

7.5

BNM Zenica jug

21.2

3.0

5.0

7.5

10.0

BNM VISOKO

km

I

II

III

IV

BNM Podlugovi

8.3

1.0

2.0

3.0

4.0

ČNM Sarajevo sjever

18.3

2.0

4.5

6.5

9.0

BNM PODLUGOVI

km

I

II

III

IV

ČNM Sarajevo sjever

10.0

1.2

2.5

3.5

5.0

 

Članak 2.

 

U članku 7. stavak 2. broj "10" zamjenjuje se brojem "20".

 

Članak 3.

 

Članak 8. mijenja se i glasi:
"Svaki korisnik koji želi ostvariti pravo i koristiti automatski način plaćanja cestarine (ACC) putem TAG-a, dužan je potpisati Pristupnicu o korištenju ACC usluge. Potpisivanjem pristupnice korisnik prihvata prava i obveze korištenja istog. Prava i obveze korištenja automatskog načina pretplate definirane su Općim uvjetima korištenja ACC usluge koje propisuje .TP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar je ovlašteno dopunjavati i mijenjati Opće uvjete korištenja ACC usluge. Sve izmjene i dopune uvjeta moraju biti javno objavljene."

 

Članak 4.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1350/2014
10. srpnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.