Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici, održanoj 09.04.2014. godine, donijela je

 

U R E D B U

O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA MIROVINE ZA
DOBITNIKE NAJVIŠIH RATNTH PRIZNANJA KOJI
NEMAJU OSOBNI ILI FORMACIJSKI ČIN

 

Članak l.

 

Ovom uredbom, privremeno do donošenja izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj: 41/13), utvrđuje se način izračuna iznosa mirovine za korisnike povoljnije mirovine koji su to pravo ostvarili kao dobitnici ratnih priznanja "Zlatna policijska značka-zvijezda" i "Policijska medalja za hrabrost", koji ne posjeduju lični ili formacijski čin, (pripadnici službe državne bezbjednosti Republike Bosne i Hercegovine).

 

Članak 2.

 

Za određivanje iznosa visine mirovine primjenjivat će se odredbe članka 6. stavak 4. točka b.) i stavak 5. Zakona.

 

Članak 3.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 618/2014
09. travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.