Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 104. sjednici, održanoj 27.03.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU
ZAKONSKOG RJEŠENJA KOJIM ĆE SE
JEDNOOBRAZNO RIJEŠITI PITANJE ODRŽAVANJA
SPOMEN OBILJEŽJA I GROBALJA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Radna skupina za izradu zakonskog rješenja kojim će se jednoobrazno riješiti pitanje održavanja spomen obilježja i grobalja u Federaciji Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Nurđehan Šahinović, predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, predsjednik,
2.     Olja Lovrinović, predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, član,
3.     Jasmina Avdić, predstavnik Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, član,
4.     Dragana Medić, predstavnik Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, član,
5.     Ahmed Grabić, predstavnik Saveza bošnjačkih udruženja nestalih Bosne i Hercegovine, član,
6.     Zvonimir Kubinek, predstavnik Zajednice udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u domovinskom ratu HB Mostar, član,
7.     Muftija Ismail ef. Smajlović, predstavnik Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, član,
8.     Mons. Ivo Tomašević, predstavnik Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, član,
9.     Jerej Boško Tošović, predstavnik Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini, Član,
10.   Danilo Nikolić, predstavnik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, član,
11.   Salmedin Mesihović, predstavnik Saveza anifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, član,
12.   Samir Sulejmanović, predstavnik Saveza boraca Federacije Bosne i Hercegovine, član.

 

II

 

Zadatak Radne skupine iz točke I ovog rješenja je da Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predloži tekst zakonskog rješenja kojim će se jednoobrazno riješiti pitanje održavanja spomen obilježjai grobalja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 634/2014
27. ožujka 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.