Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 2054/2014 od 13.11.2014. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 144. sjednici, održanoj 18.12.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU INTERRESORNOG POVJERENSTVA

 

Članak 1.

 

Imenuje se Interresorno povjerenstvo u sastavu:
1.     Marinko Bošnjak, predsjednik,
2.     Elbisa Zagorčić, član,
3.     Senad Makić, član,
4.     Jasminka Mehović, član.

 

Članak 2.

 

Zadatak povjerenstva je da uz suglasnost i angažman Željezare "Zenica" d.o.o. Zenica i "Arcelor Mittal Zenica" d.o.o. Zenica, u roku od 90 dana pripremi cjelovitu informaciju o nastanku problema sporne imovine i ponudi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, zakonit i na osnovu Ugovora o sudjelovanju u BH Steel Željezara Zenica d.o.o., putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela sa i između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Kuwait Consulting and Investment CO, BH Steel Željezara Zenica i LNM Holdings N.V. ("Arcelor Mittal Zenica" d.o.o. Zenica), provodiv prijedlog rješenja.

 

Članak 3.

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2232/2014
18. prosinca 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.