Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici, održanoj  02.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA
O PRAVIMA BORACA ODBRAMBENO-
OSLOBODILAČKOG RATA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

1.      Za izradu Zakona o pravima boraca odbrambeno-oslobodilackog rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, imenuje se Radna grupa od predstavnika Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Federalnog ministarstva finansija i Federalnog ministarstva pravde, u sljedećem sastavu:
1.     Ibrahim Ganibegović, predsjednik - predstavnik Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
2.     Nezim Ćatić, član - predstavnik Federalnog ministar­stva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
3.     Ismar Bratić, član - predstavnik Federalnog ministar­stva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
4.     Ivica Mladina, član - predstavnik Ureda Premijera Federacije Bosne i Hercegovine;
5.     Edvin Granić, član - predstavnik Federalnog ministar­stva finansija;
6.     Mersiha Udovčić, član - predstavnik Federalnog mini­starstva pravde.

2.      Zadatak Radne grupe je da pregovara sa Udruženjem zaboravljeni borci - branitelji Bosne i Hercegovine, kao i drugim udruženjima/udrugama koje predstavljaju branilačku populaciju, te izvrši analizu prijedloga izrade navedenog zakona, razmatrajući pravnu i finansijsku opravdanost i o tome blagovremeno izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, radi upućivanja i razmatranja.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1405/2014
02. jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.