OBAVIJEST
O ODLUCI VISOKOG PREDSTAVNIKA DA UKINE
OSTATAK ZABRANE IZREČENE MUNIRU
ALIBABIĆU ODLUKOM VISOKOG PREDSTAVNIKA
OD 21. LISTOPADA 2002. GODINE

 

                                                                                                                               101/14

 

Svojom Odlukom od 21. listopada 2002. godine ("Odluka iz 2002. godine"), visoki predstavnik je smijenio gospodina Munira Alibabića s položaja direktora Obavještajno-sigurnosne službe Federacije Bosne i Hercegovine. Navedenom Odlukom također je zabranjeno g. Alibabiću obavljanje bilo koje službene, izborne ili imenovane javne dužnosti i kandidiranje na izborima te dužnosti unutar političkih stranaka ("zabrana").
Odlukom iz 2002. godine je dalje izričito utvrđena mogućnost ukidanja zabrane prema isključivom nahođenju visokog predstavnika.
Dana 1. prosinca 2006. godine, visoki predstavnik je izdao Obavještenje o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu ("Odluka iz 2006. godine"), uz ograničenja da g. Munir Alibabić neće obavljati nijednu dužnost u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Državnoj
graničnoj službi Bosne i Hercegovine, Uredu za suradnju s Interpolom, Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine, Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i svakoj
drugoj agenciji, tijelu ili jedinici nadležnoj za pitanja koja se odnose na javnu sigurnost, obranu i obavještajnu djelatnost.
Nadalje, g. Munir Alibabić neće obavljati nijednu dužnost u Ministarstvu unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i svakoj drugoj agenciji, tijelu ili jedinici nadležnoj za pitanja koja se odnose na javnu sigurnost, niti u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Srpske i svakoj drugoj agenciji, tijelu ili jedinici nadležnoj za pitanja koja se odnose na javnu sigurnost.
Na osnovu razmatranja predmeta g. Alibabića, odlučio sam da ostatak ove zabrane ukinem. Gospodinu Muniru Alibabiću se odlukom visokog predstavnika više ne zabranjuje da obavlja nijednu dužnost spomenutu u Odluci iz 2006. godine. Radi izbjegavanja svake sumnje, svaka zabrana koja proizlazi iz Odluke iz 2002. godine ovim se putem ukida.
Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.
Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Odluka iz 2002. i 2006. godine. Kao i Odlukom iz 2006. godine, ni ovom Odlukom ne ovlašćuje se g. Alibabić da se vrati na
dužnosti sa kojih je smijenjen na osnovu Odluke iz 2002. godine niti mu se daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili
privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2002. godine.
Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje ostatka zabrane nametnute Odlukom iz 2002. godine. Odluka iz 2002. godine se ne briše i ostaje kao
integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine. 
Ovom Odlukom se ne utječe na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.
Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u vezi sa bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom deklarativno se obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.
Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva poduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.
Ova Odluka se objavljuje odmah u "Službenom glasniku BiH" i "Službenom glasniku Federacije BiH".

 

Broj 101/14
19. kolovoza 2014. godine
Sarajevo                                                                                                     

Visoki predstavnik                                                                                        

Dr. Valentin Inzko