OBAVIJEST
O ODLUCI VISOKOG PREDSTAVNIKA DA UKINE
ZABRANU IZREČENU HIMZI ĐONKI
ODLUKOM VISOKOG PREDSTAVNIKA
OD 6. LIPNJA 2009. GODINE

 

97/14

 

Svojom Odlukom od 6. lipnja 2009. godine ("Odluka iz 2009. godine"), visoki predstavnik je smijenio gospodina Himzu Đonku s položaja policijskog komesara Hercegovačkoneretvanskog kantona i zabranio mu pristup u prostorije njegovog bivšeg ureda. Navedenom Odlukom također je zabranjeno g. Đonki obnašanje bilo koje službene, izborne ili imenovane javne dužnosti kao i kandidiranje na izborima i obnašanje dužnosti u političkoj stranci ("zabrana"). Odlukom iz 2009. godine je dalje izričito utvrđena mogućnost ukidanja
zabrane prema isključivom nahođenju visokog predstavnika.
Na osnovu razmatranja predmeta g. Đonka, odlučio sam da ovu zabranu ukinem. Gospodinu Himzi Đonki se odlukom visokog predstavnika više ne zabranjuje da obnaša bilo koju službenu, izbornu ili imenovanu javnu dužnost kao i kandidiranje na izborima i obnašanje dužnosti u političkoj stranci. Radi izbjegavanja svake sumnje, svaka zabrana koja
proizlazi iz Odluke iz 2009. godine ovim se putem ukida.
Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.
Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Odluke iz 2009. godine. Ovom Odlukom ne ovlašćuje se g. Đonko da se vrati na dužnosti s kojih je smijenjen na temelju Odluke iz 2009. godine. Također, ovom Odlukom, njemu se ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2009. godine.
Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje Odluke iz 2009. godine. Odluka iz 2009. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne
evidencije Bosne i Hercegovine.
Ovom Odlukom se ne utječe na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i
Hercegovine.
Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u svezi s bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom deklarativno se obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.
Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva poduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.
Ova Odluka se objavljuje odmah u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim/ Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona".

 

Broj 97/14
19. kolovoza 2014. godine
Sarajevo                                                                                                       

Visoki predstavnik

 

                 Dr. Valentin Inzko