OBAVIJEST
O ODLUCI VISOKOG PREDSTAVNIKA DA UKINE
ZABRANU IZREČENU DRAGANU MANDIĆU
ODLUKOM VISOKOG PREDSTAVNIKA
OD 26. APRILA 2001. GODINE

 

92/14

 

Svojom Odlukom od 26. aprila 2001. godine ("Odluka iz 2001. godine"), visoki predstavnik je smijenio gospodina Dragana Mandića s položaja ministra unutrašnjih poslova
Kantona 7. Navedenom Odlukom takođe je zabranjeno g. Mandiću obavljanje bilo koje zvanične, izborne ili imenovane javne dužnosti ("zabrana"). Odlukom iz 2001. godine je dalje
izričito utvrđena mogućnost ukidanja zabrane prema isključivom nahođenju visokog predstavnika.
Na osnovu razmatranja predmeta g. Mandića, odlučio sam da ovu zabranu ukinem. Gospodinu Draganu Mandiću se odlukom visokog predstavnika više ne zabranjuje da obavlja
bilo koju zvaničnu, izbornu ili imenovanu javnu dužnost. Radi izbjegavanja svake sumnje, svaka zabrana koja proizlazi iz Odluke iz 2001. godine ovim se putem ukida.
Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.
Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Odluke iz 2001. godine. Ovom Odlukom ne ovlašćuje se g. Mandić da se vrati na dužnosti sa kojih je smijenjen na osnovu Odluke iz 2001. godine. Takođe, ovom Odlukom, njemu se ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2001. godine.
Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje Odluke iz 2001. godine. Odluka iz 2001. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.
Ovom Odlukom se ne utiče na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i
Hercegovine.
Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u vezi sa bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom deklarativno se obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.
Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva preduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.
Ova Odluka se objavljuje odmah u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj 92/14
19. augusta 2014. godine
Sarajevo                                                                                                       

Visoki predstavnik

 

Dr. Valentin Inzko