OBAVIJEST
O ODLUCI VISOKOG PREDSTAVNIKA DA UKINE
ZABRANU IZREČENU ANTI JELAVIĆU
ODLUKOM VISOKOG PREDSTAVNIKA
OD 7. OŽUJKA 2001. GODINE

 

89/14

 

Svojom Odlukom od 7. ožujka 2001. godine ("Odluka iz 2001. godine"), visoki predstavnik je smijenio gospodina Antu Jelavića s položaja člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Gospodin Jelavić je također prestao biti predsjednik političke stranke "HDZ BiH". Navedenom Odlukom također je zabranjeno g. Jelaviću obnašanje bilo koje zvanične, izborne ili imenovane javne dužnosti i kandidiranje na izborima te dužnosti unutar političkih stranaka ("zabrana"). Odlukom iz 2001. godine je dalje izričito utvrđena mogućnost ukidanja
zabrane prema isključivom nahođenju visokog predstavnika.
Na osnovu razmatranja predmeta g. Jelavića, odlučio sam da ovu zabranu ukinem. Gospodinu Anti Jelaviću se odlukom visokog predstavnika više ne zabranjuje da obnaša bilo koju zvaničnu, izbornu ili imenovanu javnu dužnost i kandidiranje na izborima te dužnost unutar političkih stranaka. Radi izbjegavanja svake sumnje, svaka zabrana koja proizlazi iz
Odluke iz 2001. godine ovim se putem ukida.
Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.
Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Odluke iz 2001. godine. Ovom Odlukom ne ovlašćuje se g. Jelavić da se vrati na dužnosti s kojih je smijenjen na temelju Odluke iz 2001. godine. Također, ovom Odlukom, njemu se ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2001. godine.
Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje Odluke iz 2001. godine. Odluka iz 2001. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne
evidencije Bosne i Hercegovine.
Ovom Odlukom se ne utječe na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i
Hercegovine.
Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u svezi s bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom deklarativno se obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.
Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva poduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.
Ova Odluka se objavljuje odmah u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj 89/14
19. kolovoza 2014. godine
Sarajevo                                                                                                       

Visoki predstavnik

 

Dr. Valentin Inzko