Temeljem članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 45. sjednici, održanoj 05.04.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O STAVLJANJU VAN SNAGE RJEŠENJA O
IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA
SARAJEVO OSIGURANJA D.D. SARAJEVO

 

I

 

Stavlja se van snage Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo, V broj: 379/2012 od 22.03.2012. godine, koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela na 42. sjednici, održanoj 22.03.2012. godine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 427/2012
05. travnja/aprila 2012. godine
Sarajevo

 

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.