Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici održanoj 05.01.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O IMENOVANJU
KOMISIJE ZA KONTROLU IZVRŠENJA OBAVEZA IZ
UGOVORA O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU IZMEĐU IP
"KRIVAJA" D.O.O. ZAVIDOVIĆII "FERIMPEX"
D.O.O. ZAVIDOVIĆI UGOVORA O OSNIVANJU
ZAJEDNIČKOG DRUŠTVA I RJEŠAVANJE SVIH
OTVORENIH PITANJA IZ UGOVORA O
ZAJEDNIČKOM ULAGANJU

 

I

 

Rješenje o imenovanju Komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i "Ferimpex" d.o.o. Zavidovići i Ugovora o osnivanju zajedničkog društva i rješavanju svih otvorenih pitanja iz Ugovora o zajedničkom ulaganju ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/08,18/09 i 27/11) prestaje Važiti.

 

II

 

Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana o dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 14/2012
5. januara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.