Članom 7. Odluke visokog predstavnika kojom se revidiraju nalozi kojima se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih osoba, koju je visoki predstavnik donio 5. septembra 2008. godine, predviđa se da njene odredbe zajedno s ranijim nalozima o blokiranju svih bankovnih računa koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih osoba, prestaju da se primjenjuju protekom deset (10) dana od:

 

a)     dolaska Ratka Mladića u Hag/MKSJ nakon njegovog hapšenja ili predaje   nadležnim organima;
b)     smrti Ratka Mladića potvrđene od strane MKSJ-a; ili
c)     povlačenja optužnice protiv Ratka Mladića od strane Ureda tužioca/MKSJ-a.

 

Budući da je Ratko Mladić uhapšen 26. maja 2011. godine, te prebačen u Haški tribunal/MKSJ 31.maja 2011. godine, Odluka visokog predstavnika o revidiranju naloga kojima se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduje, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih osoba, donesena 5. septembra 2008. godine, zajedno s Nalozima visokog predstavnika br. 01/03 i 02/03 od 7. marta 2003. godine, br. 05/03 do 18/03 od 7. jula 2003 godine, br. 19/03 do 28/03 od  9. februara 2004. godine, br. 29/04 i 30/04 od 30. juna 2004. godine, br. 31/04 od 2. jula 2004. godine i br. 32/04 do 37/04 od 16. decembra 2004. godine, automatski su prestali (će automatski prestati) da se primjenjuju na dan 10. juni 2011. godine.

 

Ovo Obavještenje upućuje se Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, Agenciji za bankarstvo Republike Srpske i Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a objavljuje se u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, “Službenom glasniku Republike Srpske” i “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

 

Sarajevo, 10. juna, 2011.                                                             Dr. Valentin Inzko

                                                                                                      Visoki predstavnik

 

Prilog:

 

Spisak osoba na koje se odnosi Obavještenje o prestanku primjene Odluke Visokog predstavnika o revidiranju naloga kojima se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih lica, donesene 5. septembra 2008. godine, te s tim povezanih naloga Visokog predstavnika

 

  1. Momčilo Mandić
  2. Milovan Bjelica  
  3. Slavko Roguljić
  4. Dragan Lalović
  5. Dragan Spasojević
  6. Milenko Vračar
  7. Dragomir Vasić  
  8. Aleksandar Saša Karadžić
  9. Luka Karadžić
10. Sonja Karadžić
11. Ljiljana Zelen Karadžić
12. Đojo Arsenović 
13. Zvonko Bajagić 
14. Bogdan Subotić
15. Žarko Nikolić
16. Jovan Đogo
17. Dragan Bašević 
18. Veljko Borovčanin 
19. Samojko Đorda
20. Ljuban Ećim
21. Radomir Kojić
22. Tomislav Kovač
23. Predrag Kujundžić
24. Milovan Marijanović
25. Ivan Šarac 
26. Mirko Šarović 
27. Zoran Petrić 
28. Mile Pejčić   
29. Ljubiša Beara           
30. Miroslav Bralo          
31. Vlastimir Đorđević 
32. Goran Hadžić
33. Vladimir Lazarević    
34. Sreten Lukić