OBAVIJEST
O ODLUCI VISOKOG PREDSTAVNIKA DA UKINE DJEJSTVO ODLUKE OD 22. SVIBNJA 2000.GODINE KOJOM JE SMIJENJEN G. STIEPO ANDRIJIĆ S POLOŽAJA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI

Svojom Odlukom od 22. svibnja 2000. godine ("Odluka iz 2000. godine"), visoki predstavnik je smijenio gospodina Stiepu Andrijića s položaja predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji.

Na temelju pozornog razmatranja predmeta g. Andrijića i nakon što je zaključeno da više ne postoje razlozi za njegovo smjenjivanje, te da on više ne predstavlja prijetnju za provedbu mira, institucionalnu cjelovitost odnosno demokraciju u Bosni i Hercegovini, odlučio sam ukinuti dejstvo Odluke iz 2000. godine i izuzeti g. Stiepu Andrijića od djelokruga čl. 20.9 A i 20.9 B Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Odluke iz 2000. godine. Ovom Odlukom se ne ovlašćuje g. Andrijić da se automatski vrati na dužnost s koje je smijenjen na temelju Odluke iz 2000. godine. Također, ovom Odlukom, njemu se ne daje pravo na odštetu po osnovi bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2000. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje Odluke iz 2000. godine. Odluka iz 2000. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom ne utječe se na pravo visokog predstavnika da ponovo smijeni g. Andrijića ukoliko se ustanovi da je isti, tijekom budućeg obnašanja javne dužnosti, prekršio svoju prisegu da će poštovati Ustav Bosne i Hercegovine i postupati sukladno Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini, prisegu koja je slobodno data kao uvjet koji prethodi ukidanju zabrane.

Ovom se Odlukom ne utječe na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem kaznenom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u svezi s bilo kojim od predmeta koji su njome obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom se deklarativno obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva poduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Visoki predstavnik
Dr. Christian Schwarz-Schilling