ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMILOVANJU

 

Zakon o pomilovanju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 9/96, 47/01 i 29/04) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

Članak 1.

U članku 8. stavak 1. riječi: “ ili po službenoj dužnosti” brišu se.

Članak 2.

Članak 9. briše se.

Članak 3.

U članku 12. stavak 3. briše se.

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje.

 

PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ

ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Muhamed Ibrahimović